Voorwaarden

 • Bestellen kan eenvoudig via de webwinkel of door een bestellijst in te vullen in onze winkel / showroom. Het bestelde vuurwerk gaarne gelijktijdig betalen. Daarmee worden wachttijden tijdens de verkoopdagen voorkomen.
 • Minimale voorbestelling is € 25,-
 • Telefonische bestellingen kunnen wij in verband met de vereiste contante betaling niet aannemen.
 • Indien een artikel uitverkocht is, vervangen wij dit door een gelijkwaardig al dan niet beter product; de eventuele meerprijs is voor onze rekening.
 • "Voordeel", "gratis vuurwerk", "korting": bestaat altijd uit gratis vuurwerk bovenop de bestelling.
 • Het gratis extra vuurwerk kan zelf aangegeven worden maar wordt uiteindelijk door dB Vuurwerk bepaald: er wordt o.a. gecheckt of aan de voorwaarden voldaan is; bij producten die uitverkocht zijn wordt een volwaardig vervangend product aangeboden.
 • Gratis vuurwerk betreft artikelen over kolom 1 en kolom 2 van de bestellijst. Best Price artikelen kunnen niet besteld worden als extra gratis vuurwerk.
 • Bij alle acties en aanbiedingen e.d. zijn kortingen niet cumuleerbaar; de hoogste korting op dat moment telt; korting op korting is niet mogelijk.
 • Op actie-artikelen en aanbiedingen wordt geen gratis vuurwerk geven. Actie op actie is niet mogelijk. 
 • Het bestelde vuurwerk kan uitsluitend worden afgehaald tegen het door ons verstrekte reserveringsbewijs en op de door ons aangegeven tijd en (wettelijke) afhaaldag, aan de afhaalbalie. 
 • Losse verkoop en afhalen zijn enkel op de wettelijk vuurwerk afhaaldagen.
 • Afhaal/verkoop uitsluitend aan personen van 16 jaar en ouder; bij twijfel vragen wij om legitimatie!
 • Per persoon mag er wettelijk maximaal 20 kilogram vuurwerk meegenomen worden. Wilt u meer vuurwerk? Neem dan meerdere personen van 16 jaar of ouder mee!
 • Bij de losse verkoop geldt OP = OP.
 • Kans op 50% gratis vuurwerk erbij actie is alleen in de winkel in Ter Aar tijdens de dB Knalprijsdag.
 • 20/21/30/40/50% (etc.) gratis vuurwerk erbij niet geldig op actie-artikelen, OP=OP artikelen, Best Price artikelen, veiligheid artikelen, pijlen en pyropower.
 • Jumbo Nieuwkoop Spaaractie staat op zich en is niet combineerbaar met overige acties en kortingen e.d. (zie de Jumbo-voorwaarden bij Jumbo Nieuwkoop).
 • Aanbieding Shising Crackers / Kanonslagen: maximaal 3 stuks voor 50 cent p.s., daarboven normale prijs.
Lees aandachtig onze voorwaarden en de disclaimer

Disclaimer

dB Vuurwerk voldoet aan wettelijke bepalingen omtrent aanbieden, opslag, verkoop en afgifte van (veilig) particulier vuurwerk. Alle prijzen zijn consumentenadviesprijzen. Druk- en zetfouten voorbehouden zowel aangaande website, webwinkel als folders, flyers en bestellijsten e.d. Aan deze website en de webshop en hetgeen daarin gepubliceerd is kunnen geen rechten worden ontleend. Publicatie- en typefouten voorbehouden. Prijzen en afbeeldingen van onze online media kunnen afwijken van de producten in de winkel.

Op alle leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK ."Voordeel", "gratis vuurwerk", "korting": bestaat altijd uit gratis vuurwerk bovenop de bestelling. Het gratis extra vuurwerk erbij wordt door dB Vuurwerk zelf bepaald. Korting op korting is niet mogelijk. Op actie-artikelen en aanbiedingen wordt geen gratis vuurwerk geven. Actie op actie is niet mogelijk. Afhaal/verkoop uitsluitend aan personen van 16 jaar en ouder; bij twijfel vragen wij om legitimatie. Minimale bestelling in de voorverkoop is € 25,-. Per persoon mag er maximaal 20 kilogram vuurwerk meegenomen worden.


Verplichte Pijlenstandaard
In de huidige wetgeving staat dat bij iedere bestelling waar een vuurpijlartikel in zit verplicht een veilige lanceerbasis/pijlenstandaard mee verkocht moet worden. Dat betekent dat de koper verplicht is om een pijlenstandaard aan te schaffen. Wij als winkelier krijgen de verantwoordelijkheid om hierop toe te zien. Inmiddels is ook bekend gemaakt dat als men bij het afhalen kan aantonen er al één in bezit te hebben, er niet nog één aangeschaft behoeft te worden. Vergeet deze dan niet mee te nemen c.q. te tonen bij het afhalen.

Bestelt u een pijlenpakket, losse vuurpijl of een pakket waar één of meerdere pijlen in zitten? Dan selecteert onze webshop automatisch een pijlenstandaard. Deze leveren wij voor slechts € 1,99 - een klein deel van de kostprijs!

Verplichte Vuurwerkbril en Aansteeklont
De Overheid heeft besloten dat vanaf 2019 bij elke bestelling verplicht een vuurwerkbril en aansteeklont moet zitten. In samenwerking met de Branchevereniging zal hiervoor gezorgd worden.


Bij de losse verkoop, aanbiedingen en acties geldt OP = OP.  De kans op 50% gratis vuurwerk erbij actie is alleen in de winkel in Ter Aar tijdens de dB Knalprijsdag. 20/21/30/40/50% (etc.) gratis vuurwerk erbij niet geldig op actie-artikelen, OP=OP artikelen, Best Price en veiligheid artikelen, pijlen en pyropower.  Aanbieding Shising Crackers / Kanonslagen: maximaal 3 stuks voor 50 cent p.s. daarboven normale prijs. Jumbo Nieuwkoop Spaaractie staat op zich en is niet combineerbaar met overige acties en kortingen e.d. (zie de Jumbo-voorwaarden bij Jumbo Nieuwkoop). Vuurwerk bestellen, kopen, afhalen, bewaren en afsteken is altijd volledig voor eigen risico.

Wij wensen u alvast een prettige jaarwisseling toe!